Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Det vil sige at den skal godkende budget og regnskab samt undervisningsplan. Derudover er det bestyrelsen der, i samarbejde med forstander og medarbejderråd, ansætter skolens personale. Som bestyrelsesmedlem bliver man løbende orienteret om skolens dagligdag.

Bestyrelsen:

Formand, Jens Bech, Hjørring  
 

Næstformand, Jeppe Søe, Ålborg
 

Erik Risager, Hjørring 

Jan Vitus Stener Engen, Hjørring
 

Per Schmidt Andersen, Frederikshavn