For skolekredsens medlemmer...
24.04.2017 kl. 19.00
Alle er velkomne
09.04.2017 kl. 11.00
Med start fra Halvorsminde...
09.04.2017 kl. 11.00
For innovative unge i...
30.03.2017 kl. 09.00
For 7., 8. og 9. klassse...
10.03.2017 kl. 17.00
Opvisninger i 2017
11.05.2017 kl. 14.00
For bedsteforældre til...
11.05.2017 kl. 14.00
Tidligere elever inviteres...
20.05.2017 kl. 10.30
For årgang 2017-18
21.05.2017 kl. 14.00
For håndboldspillere...
05.08.2017 kl. 14.00

Vejlederdag

Alle er velkomne

Invitation til vejlederdag

Til alle der støtter og vejleder unge i deres valg af uddannelse - kom og få information om det brede udbud på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring. 2 skoleformer - 8 læringsprofiler - 16 linjefag - mulighed for inklusion, støtte og mentorordning. 

Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 13:00 - 15:00

Program:

  • Information om Efterskole og Fri Fagskole
  • Gennemgang af læringsprofiler
  • Professionelt arbejde med ALLE unge
  • Økonomi - en skole for ALLE unge
  • Kaffe og rundvisning
Tilmelding pr. mail til: forstander@halvorsminde.dk