Åbenhed og dokumentation

I henhold til gældende lovgivning stilles der krav til forskellige former for dokumentation.

Denne dokumentation samt andre oplysninger findes her som pdf eller link:

Skolens selvevaluering 2017-18 og undervisningsevaluering 2017-18

Skolens aktuelle indholdsplan for Halvorsminde Efterskole og indholdsplan for Halvor Fri Fagskole.

Mentorordning på Halvor Fri Fagskole.

Skolens årsplan på det af ministeriet godkendte skema

Se skolens undervisningsmiljøvurdering - Der er i sommeren 2015 blevet udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole for skoleåret 2014-15.

Skolens sociale handleplan vedr. ansatte på særlige vilkår.

Skolens karakterfordeling og karaktergennemsnit, som offentliggøres af undervisningsministeriet.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse/beskæftigelse

Skolens vedtægter og værdigrundlag findes under pinden INFO > Skolekreds.

I skoleåret 2017-18 var der 124 elever tilmeldt til skolestart, frafald på 27, tilgang 12, og slut 109. Dette svarer til en frafaldsprocent på 13%.