Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Det vil sige at den skal godkende budget og regnskab samt undervisningsplan. Derudover er det bestyrelsen der, i samarbejde med forstander og medarbejderråd, ansætter skolens personale. Som bestyrelsesmedlem bliver man løbende orienteret om skolens dagligdag.

Bestyrelsen:

Formand, Jens Bech, Hjørring  
 

Næstformand, Jeppe Søe, Ålborg
   

Jan Vitus Stener Engen, Hjørring

Per Schmidt Andersen, Frederikshavn

Jane Bünemann, Frederikshavn 

Suppleant, Mette Hjarbæk Poulsen, Hjørring