For elevholdet 2019-20...
11.08.2019 kl. 14.00
For håndboldspillere...
04.08.2019 kl. 14.00
Opvisninger i 2019
28.06.2019 kl. 19.00
For alle der overvejer...
10.06.2019 kl. 11.00
For skolekredsens medlemmer...
29.04.2019 kl. 19.00
Rundvisning, infomøde...
29.09.2019 kl. 13.00
For alle tidligere elever...
16.05.2020 kl. 11.00

Generalforsamling

For skolekredsens medlemmer
Der indkaldes herved til generalforsamling

Mandag den 29. april kl. 19:00

Kl 19:00 - Gymnastikopvisning

Kl. 19:30 - Dagsorden:
  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Forstanderens beretning 
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent  
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelt 
Vedtægter