For alle der overvejer...
10.06.2019 kl. 11.00
For årgang 2019-20
12.05.2019 kl. 14.00
Tidligere elever inviteres...
11.05.2019 kl. 11.00
For skolekredsens medlemmer...
29.04.2019 kl. 19.00
Alle er velkomne
17.02.2019 kl. 14.00
For skoleåret 2018-19...
28.06.2019 kl. 15.00
Opvisninger i 2019
28.06.2019 kl. 19.00
For håndboldspillere...
04.08.2019 kl. 14.00
For elevholdet 2019-20...
11.08.2019 kl. 14.00
Rundvisning, infomøde...
29.09.2019 kl. 13.00

Generalforsamling

For skolekredsens medlemmer
Der indkaldes herved til generalforsamling

Mandag den 29. april kl. 19:00

Kl 19:00 - Gymnastikopvisning

Kl. 19:30 - Dagsorden:
  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Forstanderens beretning 
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent  
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelt 
Vedtægter