Alle er velkomne
17.02.2019 kl. 14.00
For 7., 8. og 9. klasse...
15.02.2019 kl. 16.00
For 7., 8. og 9. klasse...
15.02.2019 kl. 16.00
Alle er velkomne
19.01.2019 kl. 13.00
Med Anne Bakland og Michael...
17.01.2019 kl. 17.00
Opvisninger i 2019
28.02.2019 kl. 14.00
For innovative unge i...
06.03.2019 kl. 09.00
Med Hugo Helmig
06.03.2019 kl. 18.00
Alle er velkomne
13.03.2019 kl. 18.00
Med start fra Halvorsminde...
14.04.2019 kl. 11.00

Nordisk Idéfestival 2019

For innovative unge i 6., 7. og 8. klasse

Onsdag d. 6. marts 2019 fra 9:00 til 14:00

afholder Halvorsmindes Iværksætter & Event-klasse Nordisk Idéfestival på Halvorsminde.

Nordisk Idéfestival er en innovationsdag, hvor 6., 7. og 8. klasses elever, samles i hallen på Halvorsminde til en dag fyldt med innovation, inspiration og idéudvikling.

Årets tema: SUNDHED  

 • I dagligdagen
 • I fremtiden
 • Motion (aktive skoler, fitness-centre kan samarbejde med klubber)
 • Kost
 • Psykisk (selvtillid/selvværd)
 • Hygiejne (luftforurening på arbejdspladser)

Hjælpemidler til at lette hverdagen for syge/handicappet, (både psykiske - og fysiske sygdomme), så de bliver mere selvhjulpen. 

Lette hverdagen for ”de personlige hjælpere” / Sosu-assistenter

Program

 • 8:00 Mulighed for opstilling af stand
 • 9:00 Dommerne besøger alle stande
 • 11:00 Madpakke og pause
 • 11:15 Underholdning
 • 12:00 Award overrækkelse af priser og præmier
 • 13:00 - 13:30 Nedtagning af stande og tak for idag

Arbejdsbeskrivelse

Vores erfaring er at eleverne har stort udbytte ved at arbejde med ideudvikling.
Uanset om man har hele dage, halve dage eller uger til at arbejde med forberedelser i klassen giver det god mening at deltage.
Vi opfordrer børnene til at gøre sig umage med forberedelserne og har tidligere set et stort engagement både i skole og fritid.
Hvis der er lærere som ønsker råd eller vejledning evt. besøg for at komme igang - kontakt venligst Jens Beermann på jb@halvorsminde.dk

Præmier

Der er fine præmier til klassekassen
 

Billeder fra sidste år

Video fra sidste år

Tilmelding senest den 20. februar 2019