KULTUR

TIL DIG DER:

  • interesserer dig for verden omkring dig
  • kan lide at debattere og tør have en holdning
  • er nysgerrig på kultur- og samfundsforhold
  • gerne vil fremlægge – og vil blive endnu bedre

Kultur er læringsprofilen for dig, der er interesseret i samfundsforhold, politik, kunst og kultur. Vi tager ud af huset og oplever samfundet og mærker kulturen, når vi besøger teater, museer, foreninger og andre kulturinstitutioner.

Du kan lide at blive udfordret fagligt og har mod på at opleve dine skolefag i en ny sammenhæng. Profiltimerne tager ofte udgangspunkt i projektarbejde, der munder ud i varierede fremlæggelsesformer. Undervisningstimerne indeholder desuden kurser, der giver mulighed for faglig fordybelse. Du er nysgerrig på verden omkring dig og synes, at det er interessant, hvad andre gør og mener. Gennem sammenligning af nationale og globale forhold kan du udbygge din viden om forskellige kultur- og samfundsforhold.

Du kommer til at arbejde med udtryksformer som f.eks. lyrik, drama, musik, kunstbilleder, foto og film.

Læringsprofilen "Kultur" er gymnasieforberedende.

Tilmeld dig online