Valgfag

I løbet af skoleåret udbydes forskellige valgfag for elever på 10. årgang. 
 
Halvor Moves
Vi arbejder på tværs af alle profiler. Eleverne præsenteres for mange forskellige former for bevægelse såvel fysisk som mentalt og oplever at bevægelse er vigtigt både nord og syd for halsen. 
 
Demokratisk Iværksætteri
Vi arbejder på tværs af alle profiler. Der arbejdes med demokratisk dannelse gennem involvering. Vi afprøver arbejdsformer, der i samarbejde med lokale foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner fremmer elevernes demokratiske handlekompetencer og sindelag. 
 
Kinesisk
Vi arbejder på tværs af alle profiler. Valgfaget er for dig, der er interesseret i sprog og gerne vil lære kinesisk på begynderniveau. Vi arbejder med ordforråd og tilhørende grammatik, der gør, at du kan forstå og kommunikere såvel skriftligt som mundtligt. Du får også indsigt i omgangsformer og kulturen og vi vil reflektere over, hvordan vores egen kultur adskiller sig fra kulturen i Kina.